Sign In
Welcome to Naugachia Website...
Site Inaugurate By
11 Sep. 2012

Mr. syed shahnawaz hussain, National spokesperson of BJP , Govt. Of India.

 


Naugachia Reporters

Name

Press/TV

contact

Sri Ram Pathak Rastiya Sahara 9334698994
Mr. Rishabh Mishra Krishna Prabhat Khabar 9572495500, 9097036098
Sri Roshan Kumar Prabhat Khabar 9709826273
Sri Sandeep Kumar Prabhat Khabar 8877463013
Md. Rashid Aalam Danik Jagran 9308677086
Sri Sanjeev Kr. Chaurasia Hindustan 9934694246
Sri Swapnil Kumar E.T.V Bihar 9334180025, 9431602134
Sri Deepnarayan Singh Danik Jagran 8051550839
Sri Mithlesh Kumar Danik Jagran or kewal sach 9934608189
Sri Chandan Kumar Hindustan 9973944596
Sri satyaprakash Kumar Danik Bhaskar **********
Sri shivlochan Kumar sahara T.V **********
Sri Ajay Kumar Aaj Tak **********